Lapsen kanssa lääkärissä ollessa on hyvä antaa lapselle tilaa ilmaista tunteitaan ja kysymyksiään sekä rohkaista häntä kertomaan mahdollisista huolistaan, samalla tarjoten hänelle turvallisuutta ja tukea läsnäolollasi. Pyri olemaan positiivinen ja kannustava, ja muista kiittää lasta rohkeudestaan käynnin jälkeen.

Me PK Terveydessä huomioimme lapsiasiakkaat ja teemme käynnistänne miellyttävän:

1. Lempeä lähestymistapa: Ensimmäinen askel lapsen turvallisuuden varmistamiseksi on lempeä lähestymistapa. Henkilökuntamme on koulutettu kohtaamaan lapset herkkyydellä ja ymmärryksellä heidän mahdollisia pelkojaan kohtaan.

2. Leikkisä ilmapiiri: Luomme leikkisän ilmapiirin odotushuoneessa ja vastaanotolla, joka auttaa lapsia rentoutumaan ja tuntemaan olonsa mukavaksi. Leikkikalut, värikynät ja muut viihdykkeet ovat saatavilla odottamiseen ja hoitohetkiin.

3. Selkeä kommunikaatio: Selkeä kommunikaatio on avain lapsen turvallisuuden tunteeseen. Käytämme yksinkertaista kieltä ja selitämme menettelytavat lapsen tasolla, jotta he ymmärtävät, mitä tapahtuu ja voivat tuntea olonsa turvalliseksi.

4. Kannustus ja palkitseminen: Kannustamme lapsia ja tarjoamme palkintoja rohkeudesta ja yhteistyöstä hoitotilanteissa. Pienet kannustimet voivat auttaa lapsia tuntemaan olonsa ylpeiksi ja motivoituneiksi, mikä edistää positiivista kokemusta lääkärikäynnistä.

5. Vanhempien läsnäolo ja tuki: Vanhempien läsnäolo ja tuki ovat korvaamattomia lapsen turvallisuuden tunnun luomisessa. Kannustamme vanhempia pysymään läsnä hoitotilanteissa ja tarjoamme tukea heille auttaakseen lastaan tuntemaan olonsa turvalliseksi ja turvatuksi.

Lue lisää lastenlääkärin palveluista.

Varaa aika