Virallinen ajokorttitarkastus lääkärin tekemänä

Ajokorttitarkastuksia tekevät kaikki yleislääkärimme sekä yleislääketieteen erikoislääkärit.

Varaa aika

Kuvassa PK Terveyden lääkäri tekee ajokorttitarkastukseen liittyvää näkötestiä. Lääkärintarkastuksessa tulee käydä haettaessa ajokorttia tai muuta ajo-oikeuteen liittyvää lupaa.

Ajokorttitarkastukset ja niihin liittyvät lupa-asiat

Lääkärintarkastuksessa tulee käydä haettaessa ajokorttia tai muuta ajo-oikeuteen liittyvää lupaa kuten taksinkuljettajan ajolupa, liikenneopettajalupa ja vammaisen pysäköintilupa sekä määrätyn iän perusteella, poliisin määräyksestä tai jos lääkäri on määrännyt aikaistetun lääkärintarkastuksen ajo-oikeutta varten. Ajokorttitarkastuksia tekevät kaikki yleislääkärimme sekä yleislääketieteen erikoislääkärit.
Huom. Päihdeajokorttitodistuksia ja niiden vaatimaa 3-6 kuukauden päihdeseurantaa emme tee.

Terveydentilan arviointi

Lääkäri arvioi terveyttä terveystarkastuksessa tutkimalla muun muassa näön ja kuulon sekä yleisen terveydentilan. Lääkäri arvioi myös mahdollisten sairauksien hoitotasapainon. Terveydentilan ja hoitotasapainon arvioimiseksi lääkäri voi tehdä lähetteen myös laboratoriotutkimuksiin, mikäli tuoreita tutkimustuloksia ei ole tarkastuksen yhteydessä hyödynnettävissä. Lääkäri kirjoittaa lääkärinlausunnon ajokyvystä tarkastuksen perusteella. Lisätietoja saat Trafin sivuilta.

Iäkkäiden henkilöiden lääkärintarkastus ajoterveyden arvioimiseksi

Iäkkäille henkilöille tehtävässä laajennetussa lääkärintarkastuksessa huomioidaan Ikääntymisen, sairauksien ja mahdollisten lääkitysten vaikutukset ajoterveyteen. Havainnointia voidaan selvittää erilaisilla testeillä kuten esimerkiksi kellotaulutehtävällä.

Tarvittavat dokumentit ja lomakkeet

Ota mukaasi ajokortti/kuvallinen henkilöllisyystodistus sekä täytettynä Trafin lähettämä lomake ajokyvyn arviointia varten.

Kanta-suostumus

Lääkärin vastaanoton ajaksi tulee antaa Kanta-suostumus, jonka voit antaa etukäteen Kanta.fi –sivustolla tai tarvittaessa myös vastaanotolle ilmoittautumisen yhteydessä.

Laajennettu lääkärinlausunto

Laajennettu lääkärinlausunto tarvitaan uudistaessasi ryhmän 1 (AM/120, AM/121, A1, A2, A, B, BE, T) ajokorttia sekä jos hakija jättää ajokorttilupahakemuksen uudistaakseen ajo-oikeutensa 70 vuotta täytettyään mikäli:

  • Laajennettu lääkärinlausunto vaaditaan ajokorttia uudistettaessa, jos ryhmään 1 kuuluvan ajokortin uudistamista haetaan syntymäpäivää seuraavana päivänä tai myöhemmin.
  • Jos hakija ei ajokorttilupahakemustaan jättäessään ole vielä täyttänyt 70 vuotta ja ajokortti on voimassa, hänen ei tarvitse toimittaa lääkärinlausuntoa ollenkaan, vaan voi allekirjoituksellaan vakuuttaa täyttävänsä ajoterveysvaatimukset. Ajokortti tulee kuitenkin edelleen uudistaa, kun ajokortin haltija täyttää 70 vuotta.
  • Käytännössä usein ryhmän 1 ajokorttia uudistettaessa lääkärinlausunto tarvitaan ensimmäisen kerran 75 ikävuoden kohdalla.

Laajennettu lääkärinlausunto tarvitaan myös uudistaessasi ryhmän 2 (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E) ajokorttia mikäli:

  • Jos hakija on täyttänyt 68 vuotta ennen kuin ajoterveystarkastus tehdään.
  • Jos hakija täyttää 68 vuotta ennen uudistettavan ajokortin voimassaolon päättymistä. Esimerkiksi jos uudistettavan ajokortin viimeinen voimassaolopäivä on hakijan 68-vuotissyntymäpäivä tai tätä myöhempi päivä, tulee tehdä laajennettu lääkärintarkastus.
  • 68 ikävuoden jälkeen ajokortti uudistetaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jolloin tarvitaan aina myös uusi laajennettu lääkärintarkastus.
  • Ryhmän 1 ajokorttiluokkien osalta ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tulee tehtäväksi yleensä 75 vuoden iässä ja sen jälkeen viiden vuoden välein.
  • Ryhmässä 2 ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tehdään useimmiten 68-70 vuoden iässä ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Ajokortin haltija saa Trafilta muistutuskirjeen siitä, että ajokorttia uudistettaessa tulee toimittaa lausunto laajennetusta lääkärintarkastuksesta Ajovarmaan.

Varaa aika ajokorttitarkistukseen

Varaa aika PK Terveyteen

Voit varata ajan helposti verkossa tai soittamalla asiakaspalveluumme. Mikäli et ole varma, kenelle aika tulisi varata, suosittelemme varaamaan ajan yleislääkärille tai sairaanhoitajalle, joka tutkii ja auttaa tarvittaessa löytämään oikean erikoisosaajan.

Varaa aika verkossa

tai soita 010 762 3333*
*0,0835 €/ puhelu + 0,1669 €/min

PK Terveyden lääkäri Johannes Kuitunen tutkii lapsiasiakasta. Joensuussa toimiva PK Terveys tarjoaa korkealaatuisia lääkäri- ja terveyspalveluita sekä työterveyspalveluita.