Potilasasiat ja tietosuoja

Potilasasiakirjat

Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §) terveydenhuollon ammattihenkilöillä sekä muulla henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon. Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä, toteutumisessa ja seurannassa syntyneitä potilaskertomus-, tutkimus- ja muita potilastietoja. Lisäksi noudatamme potilas- ja asiakastietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) asettamia vaatimuksia ja edellytämme tätä myös yhteistyökumppaneiltamme.

Lomakkeet omien tietojen tarkistamista ja niiden mahdollista korjaamista varten olevat löytyvät alta pdf-lomakkeina.

Lomake tulee olla allekirjoituksella varustettu, ja sen voi joko tuoda asiakaspalvelupisteeseemme tai lähettää postitse osoitteeseen:

PK Terveys
Voimatie 2
80100 Joensuu

Lokitietojen tarkastuspyyntöasiassa saat lomakkeen asiakaspalvelupisteestämme.

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteisiimme voitte tutustua alla olevien linkkien kautta:

Tietosuojaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme sähköpostitse tietosuoja.pko@sok.fi.

Potilasasiamies

Potilasasiamies auttaa ja neuvoo potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Hänen tehtävänään on myös tiedottaa potilaan oikeuksista ja asemasta sekä neuvoa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

PK Terveyden potilasasimies on Lea Kilpeläinen, puh. 050 387 7627 tai lea.kilpelainen at siunsote.fi