Muut palvelut

Muut palvelut

Ravitsemusterapia

Terveyttä edistävä ruokavalio on keskeinen osa hyvinvointia ja sairauksien ehkäisyä. Hyvän ravitsemustilan saavuttaaksesi voit joutua tekemään muutoksia elämäntavoissasi. Ravitsemusterapeutti on apunasi ja tukenasi näissä muutoksissa, joita suunnittelet elämäntapoihisi.

Ravitsemusterapeutin vastaanotosta voi olla sinulle hyötyä seuraavissa tilanteissa:

 • Sydän- ja verisuonisairaudet
 • Tyypin 2 diabetes (myös lievästi kohonnut verensokeri)
 • Liikapaino
 • Maha-suolikanavan ongelmat (ärtynyt paksusuoli, keliakia)

PK Terveydessä sinua palvelee Marika Venäläinen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti.

Allergologin palvelut

Allergologi on allergisten sairauksien erikoislääkäri, jonka alaan kuuluvat astma, allergiset ihosairaudet, siitepölyn, eläinten tai lääkeaineiden aiheuttamat allergiat ja ruoka-aine allergiat. Allergologin vastaanotolle on syytä hakeutua, mikäli oireina ovat allergiset nuha- ja silmäoireet, kutiseva ihottuma tai astmaoireet, ruokailuun liittyvät suun- ja nielun turvotus tai kutina. Allergologin tutkimukseen perustuva oireenmukainen hoito voi sisältää silmätippoja, hoitovoiteita, nenäsumutteita ja lääkityksiä.

Allergisten sairauksien hoidon tavoitteena on vähäoireisuus ja hyvä elämänlaatu.

Psykologipalvelut

Psykologi on ihmisen mielen ja käyttäytymisen asiantuntija. Hän ottaa ihmisen huomioon sekä psykologisena, sosiaalisena että biologisena olentona, jolla on oma historiansa, persoonallisuutensa, kykynsä ja vahvuutensa. Haastattelun ja arvioinnin avulla psykologi neuvoo ja ohjaa kriisitilanteissa, somaattisissa ja psykiatrisissa häiriöissä ja oireissa sekä sairauksissa. Psykologi antaa lyhytkestoista tuki ja kriisiterapiaa.

PK Terveydessä toimivat psykologit Petri Karkkola, Laura Pajula ja Susanne Ekborg.Työterveyspsykologin palveluista lisätietoja täältä

Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja edistää ihmisten liikkumista sekä työ- ja toimintakykyä.

Fysioterapian eri menetelmin hoidetaan tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä kipua. Fysioterapia sopii tilanteisiin, joissa ihmisen liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta. Fysioterapiaan voi hakeutua leikkausta ennen tai leikkauksen jälkeen sekä urheiluvammojen hoitoon.

Meillä voit maksaa fysioterapiapalvelut myös ePassilla, jos sinulla on ePassissa hyvinvointietu käytössäsi.

Akupunktio

Akupunktiohoidoilla voidaan lieventää tuki- ja liikuntaelimistön kipuja: niska, - selkä ja hartialihasten jäykkyyttä sekä nivelrikosta johtuvia kipuja. Akupunktiolla hoidetaan myös päänsärkyä, migreeniä ja hermosärkyä.

Klassinen hieronta

Klassinen hieronta on perinteistä lihasten ja pehmytkudosten käsittelyä lihaskireyksien ja jännitysten laukaisemiseksi. Hieronta rentouttaa lihaksia, poistaa kipua, tehostaa aineenvaihduntaa sekä ennaltaehkäisee uusien kireys- ja jännitystilojen syntymistä.

Meillä voit maksaa hierontapalvelut myös ePassilla, jos sinulla on ePassissa hyvinvointietu käytössäsi.

Faskiakäsittely

Fascia eli lihaskalvo ympäröi lihaksia ja muita pehmytkudoksia yhdistäen eri kehonosat toisiinsa, antaen keholle sen ryhdin ja muodon. Faskiakudos suojaa lihasta, kantaa osan sille tulevasta kuormasta ja toimii voiman välittäjänä lihasten välillä. Faskiakäsittelyllä pyritään palauttamaan normaali tilanne kalvoston liikkuvuuteen sekä vähentämään kehon jähmeyttä ja lihaskireyttä. Hoidon avulla voidaan myös lieventää heijasteoireista johtuvia vaivoja ja kipuja, kuten jännityspäänsärkyä.

LPG-hoidot

LPG-hoidot ovat alipaineeseen perustuvaa pehmytkudosterapiaa, joka nopeuttaa paranemista kirurgisten toimenpiteiden jälkeen, vähentää turvotusta, parantaa aineenvaihduntaa, helpottaa fibromyalgiakipuja, vähentää tulehdusreaktioita, tehostaa urheilunjälkeistä palautumista, hoitaa lihaskipuja ja kiinteyttää kehoa.

Työfysioterapia

Työfysioterapeutti on fyysisen toimintakyvyn, ergonomian ja työn fyysisen kuormituksen arvioinnin asiantuntija. Työfysioterapeutin toimenkuva painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan työntekijän toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja/tai edistämiseksi. Työfysioterapeutti ottaa asiakkaita vastaan yksilövastaanotolla (työterveyslääkärin lähetteellä) sekä tekee työpaikkakäyntejä. Vastaanotolla työfysioterapeutti antaa ohjeita toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä parantamiseksi ja arvioi fysioterapian tarpeen. Vastaanotolla tehdään myös fyysisen kunnon testauksia. Työpaikkakäynneillä mm. opastetaan työntekijälle mahdollisimman vähän tuki- ja liikuntaelimistöä kuormittavia työtapoja ja -asentoja. Työfysioterapeutti toimii osana moniammatillista tiimiä. Työfysioterapiaan tarvitset lähetteen työterveyshoitajalta tai lääkäriltä.

Muistihoitaja

Muistihoitajana PK Terveydessä sinua palvelee muistihoitaja, erikoissairaanhoitaja, TtM Jaana Katajisto.

 • Katoavatko tavarat?
 • Huomaatko kauppareissun jälkeen, että ostamatta jäivät asiat, joita lähdit hakemaan?
 • Läheistesi nimet tahtovat unohtua?
 • Vaikeuksia muistaa sovittuja tapaamisia?
 • Ovatko läheisesi huomautelleet muististasi?

Muistihoitajan palvelut on tarkoitettu kenelle tahansa, joka epäilee oman tai läheisensä muistin heikentyneen. Muistihoitajan vastaantolle ei tarvita lääkärin lähetettä. Vastaanotolle voi tulla yksin tai läheisen kanssa. Vastaanotolla selvitetään, onko muistissa tapahtunut normaalista poikkeavia muutoksia. Muistihoitajan vastaanottoaika on tunnin mittainen. Ole ajoissa liikkeellä asian suhteen - mitä varhemmin muistiongelman syy selviää, sitä paremmin asiassa voidaan auttaa.

Muistihoitajan vastaanotolle voivat hakeutua myös muistisairaan omaiset ja läheiset. Muistisairaan omaisille tai läheisille ohjaus ja neuvonta vastaa mm. alla oleviin kysymyksiin.

 • Mistä muistisairaudessa on kysymys?
 • Miten muistisairaus etenee?
 • Mistä apua arjessa selviytymiseen muistisairaan kanssa
 • Kuinka selvitä haasteellisesti käyttäytyvän muistisairaan kanssa
 • Oletko tukiviidakossa - mitä tukea ja apua on sairastuneen/omaisen mahdollista saada
 • Vuorohoito / ympärivuorokauteinen hoito - milloin ja miten?
 • Omaishoitajan lomat sekä kuntoutus

Lääkärinlausunto ajokyvystä

Lääkärintarkastuksessa tulee käydä haettaessa ajokorttia tai muuta lupaa esim. taksinkuljettajan ajolupa, liikenneopettajalupa ja vammaisen pysäköintilupa, määrätyn iän perusteella, poliisin määräyksestä tai jos lääkäri on määrännyt aikaistetun lääkärintarkastuksen.

Ajan varaaminen

Ajokorttitarkastuksia tekevät kaikki yleislääkärimme sekä yleislääketieteen erikoislääkärit. Varaa aika tavallista lääkärinlausuntoa varten valitsemalla erikoisalaksi ”ajokorttitodistus, alle 70 v.” tai laajennettua lääkärinlausuntoa varten ”ajokorttitodistus yli 70 v/laajenn”. Varaa aika täältä tai soittamalla 010 762 3333.

Laajennettu lääkärinlausunto tarvitaan

Uudistaessasi ryhmän 1 (AM/120, AM/121, A1, A2, A, B, BE, T) ajokorttia

 • Jos hakija jättää ajokorttilupahakemuksen uudistaakseen ajo-oikeutensa 70 vuotta täytettyään
  • Laajennettu lääkärinlausunto vaaditaan ajokorttia uudistettaessa, jos ryhmään 1 kuuluvan ajokortin uudistamista haetaan syntymäpäivää seuraavana päivänä tai myöhemmin.
  • Jos hakija ei ajokorttilupahakemustaan jättäessään ole vielä täyttänyt 70 vuotta ja ajokortti on voimassa, hänen ei tarvitse toimittaa lääkärinlausuntoa ollenkaan. Ajokortti tulee kuitenkin edelleen uudistaa, kun ajokortin haltija täyttää 70 vuotta.
  • Käytännössä usein ryhmän 1 ajokorttia uudistettaessa lääkärinlausunto tarvitaan ensimmäisen kerran 75 ikävuoden kohdalla.

Uudistaessasi ryhmän 2 (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E) ajokorttia

 • Jos hakija on täyttänyt 68 vuotta ennen kuin ajoterveystarkastus tehdään.
 • Jos hakija täyttää 68 vuotta ennen uudistettavan ajokortin voimassaolon päättymistä. Esimerkiksi jos uudistettavan ajokortin viimeinen voimassaolopäivä on hakijan 68-vuotissyntymäpäivä tai tätä myöhempi päivä, tulee tehdä laajennettu lääkärintarkastus.
 • 68 ikävuoden jälkeen ajokortti uudistetaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jolloin tarvitaan aina myös uusi laajennettu lääkärintarkastus.
 • Ryhmän 1 ajokorttiluokkien osalta ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tulee tehtäväksi yleensä 75 vuoden iässä ja sen jälkeen viiden vuoden välein.
 • Ryhmässä 2 ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tehdään useimmiten 68-70 vuoden iässä ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Ajokortin haltija saa Trafilta muistutuskirjeen siitä, että ajokorttia uudistettaessa tulee toimittaa lausunto laajennetusta lääkärintarkastuksesta Ajovarmaan.


Lääkäri arvioi terveyttä terveystarkastuksessa tutkimalla muun muassa näön ja kuulon sekä yleisen terveydentilan. Lääkäri arvioi myös mahdollisten sairauksien hoitotasapainon. Lääkäri kirjoittaa lääkärinlausunnon ajokyvystä tarkastuksen perusteella. Lisätietoja Trafin sivuilta.

Iäkkäille henkilöille tehtävässä laajennetussa lääkärintarkastuksessa huomioidaan Ikääntymisen, sairauksien ja mahdollisten lääkitysten vaikutukset ajoterveyteen. Havainnointia voidaan selvittää erilaisilla testeillä kuten esimerkiksi kellotaulutehtävällä.

 • Ota mukaasi ajokortti/kuvallinen henkilöllisyystodistus sekä täytettynä Trafin lähettämä lomake ajokyvyn arviointia varten.
 • Lääkärin vastaanoton ajaksi tulee antaa Kanta-suostumus, jonka voit antaa etukäteen Kanta.fi –sivustolla tai tarvittaessa myös vastaanotolle ilmoittautumisen yhteydessä.

Luomihuoli / Luomen tarkastus

Luomihuolitapaamisessa asiaan koulutettu sairaanhoitajamme tekee epäilyttävälle luomelle luomitarkastuksen ja selvittää yhdessä asiakkaan kanssa riskitekijät mahdollisille pahanlaatuisille ihomuutoksille. Tarvittaessa tapaamisen aikana sairaanhoitajamme pyytää lääkärin konsultaation epäilyttävästä ihomuutoksesta.

Luomipaketti soveltuu kaikille, jotka ovat huolestuneita luomistaan, tai joilla luomi on muuttunut tai oireilee. Tarkastuksen aikana ennätetään katsoa 1-3 huolestuttavaa luomea. Aikavaraus luomen tarkastukseen on 20 minuuttia. Mikäli tarkastuksessa havaitaan tarve poistaa joku luomi, voidaan tarkastuksen yhteydessä myös varata aika luomen poistoon.