Ajokorttitarkastukset - lääkärinlausunto ajokyvystä

Lääkärintarkastuksessa tulee käydä haettaessa ajokorttia tai muuta lupaa esim. taksinkuljettajan ajolupa, liikenneopettajalupa ja vammaisen pysäköintilupa, määrätyn iän perusteella, poliisin määräyksestä tai jos lääkäri on määrännyt aikaistetun lääkärintarkastuksen.

Ajan varaaminen

Ajokorttitarkastuksia tekevät kaikki yleislääkärimme sekä yleislääketieteen erikoislääkärit. Varaa aika tavallista lääkärinlausuntoa varten valitsemalla erikoisalaksi ”ajokorttitodistus, alle 70 v.” tai laajennettua lääkärinlausuntoa varten ”ajokorttitodistus yli 70 v/laajenn”. Varaa aika täältä tai soittamalla 010 762 3333. Huom. Päihdeajokorttitodistuksia ja niiden vaatimaa 3-6 kk:n päihdeseurantaa emme tee.

Laajennettu lääkärinlausunto tarvitaan

Uudistaessasi ryhmän 1 (AM/120, AM/121, A1, A2, A, B, BE, T) ajokorttia

· Jos hakija jättää ajokorttilupahakemuksen uudistaakseen ajo-oikeutensa 70 vuotta täytettyään

o Laajennettu lääkärinlausunto vaaditaan ajokorttia uudistettaessa, jos ryhmään 1 kuuluvan ajokortin uudistamista haetaan syntymäpäivää seuraavana päivänä tai myöhemmin.

o Jos hakija ei ajokorttilupahakemustaan jättäessään ole vielä täyttänyt 70 vuotta ja ajokortti on voimassa, hänen ei tarvitse toimittaa lääkärinlausuntoa ollenkaan. Ajokortti tulee kuitenkin edelleen uudistaa, kun ajokortin haltija täyttää 70 vuotta.

o Käytännössä usein ryhmän 1 ajokorttia uudistettaessa lääkärinlausunto tarvitaan ensimmäisen kerran 75 ikävuoden kohdalla.

Uudistaessasi ryhmän 2 (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E) ajokorttia

· Jos hakija on täyttänyt 68 vuotta ennen kuin ajoterveystarkastus tehdään.

· Jos hakija täyttää 68 vuotta ennen uudistettavan ajokortin voimassaolon päättymistä. Esimerkiksi jos uudistettavan ajokortin viimeinen voimassaolopäivä on hakijan 68-vuotissyntymäpäivä tai tätä myöhempi päivä, tulee tehdä laajennettu lääkärintarkastus.

· 68 ikävuoden jälkeen ajokortti uudistetaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jolloin tarvitaan aina myös uusi laajennettu lääkärintarkastus.

· Ryhmän 1 ajokorttiluokkien osalta ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tulee tehtäväksi yleensä 75 vuoden iässä ja sen jälkeen viiden vuoden välein.

· Ryhmässä 2 ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tehdään useimmiten 68-70 vuoden iässä ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Ajokortin haltija saa Trafilta muistutuskirjeen siitä, että ajokorttia uudistettaessa tulee toimittaa lausunto laajennetusta lääkärintarkastuksesta Ajovarmaan.


Lääkäri arvioi terveyttä terveystarkastuksessa tutkimalla muun muassa näön ja kuulon sekä yleisen terveydentilan. Lääkäri arvioi myös mahdollisten sairauksien hoitotasapainon. Terveydentilan ja hoitotasapainon arvioimiseksi lääkäri voi tehdä lähetteen myös laboratoriotutkimuksiin, mikäli tuoreita tutkimustuloksia ei ole tarkastuksen yhteydessä hyödynnettävissä. Lääkäri kirjoittaa lääkärinlausunnon ajokyvystä tarkastuksen perusteella. Lisätietoja Trafin sivuilta.

Iäkkäille henkilöille tehtävässä laajennetussa lääkärintarkastuksessa huomioidaan Ikääntymisen, sairauksien ja mahdollisten lääkitysten vaikutukset ajoterveyteen. Havainnointia voidaan selvittää erilaisilla testeillä kuten esimerkiksi kellotaulutehtävällä.

· Ota mukaasi ajokortti/kuvallinen henkilöllisyystodistus sekä täytettynä Trafin lähettämä lomake ajokyvyn arviointia varten.

· Lääkärin vastaanoton ajaksi tulee antaa Kanta-suostumus, jonka voit antaa etukäteen Kanta.fi –sivustolla tai tarvittaessa myös vastaanotolle ilmoittautumisen yhteydessä.