Muut palvelut

Muut palvelut

Ravitsemusterapia

Terveyttä edistävä ruokavalio on keskeinen osa hyvinvointia ja sairauksien ehkäisyä. Hyvän ravitsemustilan saavuttaaksesi voit joutua tekemään muutoksia elämäntavoissasi. Ravitsemusterapeutti on apunasi ja tukenasi näissä muutoksissa, joita suunnittelet elämäntapoihisi.

Ravitsemusterapeutin vastaanotosta voi olla sinulle hyötyä seuraavissa tilanteissa:

 • Sydän- ja verisuonisairaudet
 • Tyypin 2 diabetes (myös lievästi kohonnut verensokeri)
 • Liikapaino
 • Maha-suolikanavan ongelmat (ärtynyt paksusuoli, keliakia)

PK Terveydessä sinua palvelee Marika Venäläinen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti.

Psykologi- ja psykoterapiapalvelut

Psykologi antaa lyhytkestoista tuki- ja kriisiterapiaa sekä pitkäaikaisempaa psykoterapiaa. Haastattelun ja arvioinnin avulla psykologi neuvoo ja ohjaa elämän kriisitilanteissa, somaattisissa ja psykiatrisissa häiriöissä ja oireissa sekä sairauksissa.

Psykoterapeutti antaa suunnitelmallista psykoterapiaa, jonka avulla ihminen voi paremmin oppia ymmärtämään itseään ja muita, saaman helpotusta psyykkisiin oireisiin sekä pääsemään elämänsä kriisivaiheiden yli.

Pitkän kokemuksen omaavat psykologit Merja Raassina ja Riitta Hirvonen ovat aloittaneet palveluiden tarjoamisen PK Terveydessä. Riitta on myös psykoterapeutti, jolla on ratkaisukeskeisen psykoterapian erityistason Kela-pätevyys.

Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja edistää ihmisten liikkumista sekä työ- ja toimintakykyä. Fysioterapeutin vastaanotolla toteutettava manuaalinen terapia eli rangan ja raajanivelten mobilisaatio auttaa lisäämään liikelaajuuksia ja pehmytosakudoskäsittelyllä voidaan vähentää lihasperäisiä kipuja, kuten toimistötyöstä aiheutuvia niska-hartiaseudun kipuja ja päänsärkyä. Fysioterapeutin vastaanotolle et tarvitse lähetettä, ellet halua Kela-korvauksia palvelusta.

Asiakkaidemme hoitokokonaisuutta täydennetään tarvittaessa ohjatulla kuntosaliharjoittelulla Kuntokeskus Energyllä, millä taataan kuntoutumisen jatkuminen omatoimisesti.

Työfysioterapeutti on fyysisen toimintakyvyn, ergonomian ja työn fyysisen kuormituksen arvioinnin asiantuntija. Työfysioterapeutin toimenkuva painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan työntekijän toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja/tai edistämiseksi. Työfysioterapeutti ottaa asiakkaita vastaan yksilövastaanotolla (työterveyslääkärin lähetteellä) sekä tekee työpaikkakäyntejä. Vastaanotolla työfysioterapeutti antaa ohjeita toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä parantamiseksi ja arvioi fysioterapian tarpeen. Vastaanotolla tehdään myös fyysisen kunnon testauksia. Työpaikkakäynneillä mm. opastetaan työntekijälle mahdollisimman vähän tuki- ja liikuntaelimistöä kuormittavia työtapoja ja -asentoja. Työfysioterapeutti toimii osana moniammatillista tiimiä. Työfysioterapiaan tarvitset lähetteen työterveyshoitajalta tai lääkäriltä.

Diabetesasiat

PK Terveydessä diabetesasioissa sinua palvelee yleislääketieteen erikoislääkäri Satu Kolehmainen, jolla on diabeteksen hoidon erikoispätevyys.

Muistihoitaja

Muistihoitajana PK Terveydessä sinua palvelee muistihoitaja, erikoissairaanhoitaja, TtM Jaana Katajisto.

 • Katoavatko tavarat?
 • Huomaatko kauppareissun jälkeen, että ostamatta jäivät asiat, joita lähdit hakemaan?
 • Läheistesi nimet tahtovat unohtua?
 • Vaikeuksia muistaa sovittuja tapaamisia?
 • Ovatko läheisesi huomautelleet muististasi?

Muistihoitajan palvelut on tarkoitettu kenelle tahansa, joka epäilee oman tai läheisensä muistin heikentyneen. Muistihoitajan vastaantolle ei tarvita lääkärin lähetettä. Vastaanotolle voi tulla yksin tai läheisen kanssa. Vastaanotolla selvitetään, onko muistissa tapahtunut normaalista poikkeavia muutoksia. Muistihoitajan vastaanottoaika on tunnin mittainen. Ole ajoissa liikkeellä asian suhteen - mitä varhemmin muistiongelman syy selviää, sitä paremmin asiassa voidaan auttaa.

Muistihoitajan vastaanotolle voivat hakeutua myös muistisairaan omaiset ja läheiset. Muistisairaan omaisille tai läheisille ohjaus ja neuvonta vastaa mm. alla oleviin kysymyksiin.

 • Mistä muistisairaudessa on kysymys?
 • Miten muistisairaus etenee?
 • Mistä apua arjessa selviytymiseen muistisairaan kanssa
 • Kuinka selvitä haasteellisesti käyttäytyvän muistisairaan kanssa
 • Oletko tukiviidakossa - mitä tukea ja apua on sairastuneen/omaisen mahdollista saada
 • Vuorohoito / ympärivuorokauteinen hoito - milloin ja miten?
 • Omaishoitajan lomat sekä kuntoutus

Jalkojenhoito - terveyttä jaloillesi

Ennaltaehkäise jalkaongelmat tai hae apua jalkaongelmien hoitoon. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut sairaanhoitajamme Merja Arppi auttaa mm.

 • sieni- ja sisäänkasvaneiden kynsien hoidossa
 • känsien ja syylien poistossa
 • halkeilevien kantapäiden hoidossa

Jalkojenhoito soveltuu kenelle tahansa jalkojensa hyvinvoinnista kiinnostuneelle, mutta erityisen tärkeää aktiivinen jalkojen kunnon seuraaminen on diabeetikoille, reumaatikoille ja ihotautia sairastaville.

Palvelumme jaloillesi:

 • jalkojenhoito 75 min (sis. jalkakylvyn, iho- ja kynsiongelmien hoidon, rasvaushieronnan ja omahoidon ohjauksen)
 • vyöhyketerapeuttinen jalkahieronta 45 min
 • jalkojenhoidon toimenpide (esim. kovettumien tai känsien poistot, kynsien ohentamiset)

Valmistamme myös varpaiden oikaisussa käytettäviä yksilöllisiä silikoniortooseja.

Lääkärinlausunto ajokyvystä

Lääkärintarkastuksessa tulee käydä haettaessa ajokorttia tai muuta lupaa esim. taksinkuljettajan ajolupa, liikenneopettajalupa ja vammaisen pysäköintilupa, määrätyn iän perusteella, poliisin määräyksestä tai jos lääkäri on määrännyt aikaistetun lääkärintarkastuksen.

Ajan varaaminen

Ajokorttitarkastuksia tekevät kaikki yleislääkärimme sekä yleislääketieteen erikoislääkärit. Varaa aika tavallista lääkärinlausuntoa varten valitsemalla erikoisalaksi ”ajokorttitodistus, alle 70 v.” tai laajennettua lääkärinlausuntoa varten ”ajokorttitodistus yli 70 v/laajenn”. Varaa aika täältä tai soittamalla 010 762 3333.

Laajennettu lääkärinlausunto tarvitaan

Uudistaessasi ryhmän 1 (AM/120, AM/121, A1, A2, A, B, BE, T) ajokorttia

 • Jos hakija jättää ajokorttilupahakemuksen uudistaakseen ajo-oikeutensa 70 vuotta täytettyään
  • Laajennettu lääkärinlausunto vaaditaan ajokorttia uudistettaessa, jos ryhmään 1 kuuluvan ajokortin uudistamista haetaan syntymäpäivää seuraavana päivänä tai myöhemmin.
  • Jos hakija ei ajokorttilupahakemustaan jättäessään ole vielä täyttänyt 70 vuotta ja ajokortti on voimassa, hänen ei tarvitse toimittaa lääkärinlausuntoa ollenkaan. Ajokortti tulee kuitenkin edelleen uudistaa, kun ajokortin haltija täyttää 70 vuotta.
  • Käytännössä usein ryhmän 1 ajokorttia uudistettaessa lääkärinlausunto tarvitaan ensimmäisen kerran 75 ikävuoden kohdalla.

Uudistaessasi ryhmän 2 (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E) ajokorttia

 • Jos hakija on täyttänyt 68 vuotta ennen kuin ajoterveystarkastus tehdään.
 • Jos hakija täyttää 68 vuotta ennen uudistettavan ajokortin voimassaolon päättymistä. Esimerkiksi jos uudistettavan ajokortin viimeinen voimassaolopäivä on hakijan 68-vuotissyntymäpäivä tai tätä myöhempi päivä, tulee tehdä laajennettu lääkärintarkastus.
 • 68 ikävuoden jälkeen ajokortti uudistetaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jolloin tarvitaan aina myös uusi laajennettu lääkärintarkastus.
 • Ryhmän 1 ajokorttiluokkien osalta ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tulee tehtäväksi yleensä 75 vuoden iässä ja sen jälkeen viiden vuoden välein.
 • Ryhmässä 2 ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tehdään useimmiten 68-70 vuoden iässä ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Ajokortin haltija saa Trafilta muistutuskirjeen siitä, että ajokorttia uudistettaessa tulee toimittaa lausunto laajennetusta lääkärintarkastuksesta Ajovarmaan.


Lääkäri arvioi terveyttä terveystarkastuksessa tutkimalla muun muassa näön ja kuulon sekä yleisen terveydentilan. Lääkäri arvioi myös mahdollisten sairauksien hoitotasapainon. Lääkäri kirjoittaa lääkärinlausunnon ajokyvystä tarkastuksen perusteella. Lisätietoja Trafin sivuilta.

Iäkkäille henkilöille tehtävässä laajennetussa lääkärintarkastuksessa huomioidaan Ikääntymisen, sairauksien ja mahdollisten lääkitysten vaikutukset ajoterveyteen. Havainnointia voidaan selvittää erilaisilla testeillä kuten esimerkiksi kellotaulutehtävällä.

 • Ota mukaasi ajokortti/kuvallinen henkilöllisyystodistus sekä täytettynä Trafin lähettämä lomake ajokyvyn arviointia varten.
 • Lääkärin vastaanoton ajaksi tulee antaa Kanta-suostumus, jonka voit antaa etukäteen Kanta.fi –sivustolla tai tarvittaessa myös vastaanotolle ilmoittautumisen yhteydessä.

Luomihuoli / Luomen tarkastus

Luomihuolitapaamisessa asiaan koulutettu sairaanhoitajamme tekee epäilyttävälle luomelle luomitarkastuksen ja selvittää yhdessä asiakkaan kanssa riskitekijät mahdollisille pahanlaatuisille ihomuutoksille. Tarvittaessa tapaamisen aikana sairaanhoitajamme pyytää lääkärin konsultaation epäilyttävästä ihomuutoksesta.

Luomipaketti soveltuu kaikille, jotka ovat huolestuneita luomistaan, tai joilla luomi on muuttunut tai oireilee. Tarkastuksen aikana ennätetään katsoa 1-3 huolestuttavaa luomea. Aikavaraus luomen tarkastukseen on 20 minuuttia. Mikäli tarkastuksessa havaitaan tarve poistaa joku luomi, voidaan tarkastuksen yhteydessä myös varata aika luomen poistoon.